.:: Main Menu ::.

Friday, January 21, 2011

Kisah Nabi Adam A.S

Setelah Allah S.W.T menciptakan bumi yang lengkap dengan gunung-ganang, lautan, tumbuh-tumbuhan, menciptakan langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang bergemerlapan, menciptakan para malaikat yang diciptakan untuk beribadah dan menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba-Nya terutama para Rasul dan Nabi, maka tibalah kehendak Allah S.W.T untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mendiami bumi. Makhluk inilah yang akan memelihara dan menikmati tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang serta membiak turun-temurun dan waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.Kekhuatiran Para Malaikat.

Ketika diberitahu oleh Allah S.W.T akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu, para malaikat khuatir jikalau kehendak Allah S.W.T tersebut adalah disebabkan oleh kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau kerana pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disedari. Berkata mereka kepada Allah S.W.T: "Wahai Tuhan kami! Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu sepanjang masa tanpa henti, sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, nescaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh untuk merebut dalam menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerosakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu."

Allah S.W.T berfirman, menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu: "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam A.S atas bumi-Ku. Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah kerana Allah S.W.T melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya." Kemudian diciptakanlah Adam A.S oleh Allah S.W.T dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna.

Iblis Membangkang.

Pada ketika itu, Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah S.W.T seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Adam A.S sebagai penghormatan bagi makhluk Allah S.W.T yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam A.S. Ini adalah kerana ia diciptakan dari unsur api sedang Adam A.S dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud bagi menghormati Adam A.S seperti para malaikat yang lain walaupun diperintah oleh Allah S.WT.

Lalu Tuhan bertanya kepada Iblis: "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?" Iblis menjawab: "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Kerana kesombongan, keangkuhan dan keengganannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah S.W.T menghukum Iblis dengan mengusirnya dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat. Hukuman itu juga disertai dengan kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan tersebut. Lalu ia bermohon agar diberikan kepadanya kesempatan untuk hidup kekal hingga ke hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah S.W.T meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Namun, Iblis langsung tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam A.S sebagai sebab terusirnya ia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat. Iblis juga akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan perkara yang dilarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah S.W.T berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu: "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah."

Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah S.W.T hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam A.S dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam A.S sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam A.S nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya: "Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Namun, para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah S.W.T untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata: "Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Adam A.S lalu diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut kepada para malaikat dan setelah disebutkan oleh Adam A.S, berfirmanlah Allah S.W.T kepada mereka: "Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."

Adam Menghuni Syurga.

Adam A.S diberikan tempat oleh Allah S.W.T di syurga dan diciptakan Hawa baginya untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulama', Hawa diciptakan oleh Allah S.W.T dari salah satu tulang rusuk Adam A.S yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga, ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat: "Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"

Berkatalah Adam: "Seorang perempuan." Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah S.W.T kepadanya. "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa" jawab Adam A.S. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam A.S menjawab: "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan kepadaku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah."

Allah S.W.T berpesan kepada Adam A.S: "Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu, ia akan berusaha memujuk kamu dan mengheret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini."

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah S.W.T dari syurga akibat keengganannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam A.S yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya dan tersingkir dari singgahsana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam A.S dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Pelbagai cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam A.S dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam menasihati dan memberi petunjuk kepada mereka. Ia membisikan kepada mereka bahawa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah kerana dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah pujukan itu dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang tersebut yang tersergam indah bentuk buahnya dan lazat rasanya. Akhirnya, termakanlah pujukan yang halus itu oleh Adam A.S dan Hawa sekaligus melanggar larangan Tuhan.

Allah S.W.T mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: "Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata." Adam A.S dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah mereka bahawa mereka telah melanggar perintah Allah S.W.T. Mereka juga sedar bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Lalu mereka pun menyesal dan berkata: "Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu kerana termakan pujukan Iblis. Ampunilah dosa kami kerana nescaya kami akan tergolong dalam orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami."

Adam A.S dan Hawa Diturunkan Ke Bumi.

Allah S.W.T telah menerima taubat Adam A.S dan Hawa serta mengampuni perbuatan yang mereka telah lakukan. Hal ini telah melegakan hati mereka dan sekaligus menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian terhadap peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa pujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu.

Adam A.S dan Hawa merasa tenteram kembali setelah menerima pengampunan dari Allah S.W.T dan selanjutnya akan menjaga agar tidak tertipu lagi oleh Iblis dan akan berusaha agar kesilapan itu tidak akan berulang lagi serta menjadikannya sebagai pengajaran bagi mereka berdua untuk lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan pujukan Iblis yang terlaknat itu. Harapan untuk tinggal terus di syurga yang telah pudar kerana perbuatan melanggar perintah Allah S.W.T cerah. Akan tetapi Allah S.W.T telah menentukan dalam takdir-Nya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah S.W.T yang telah menentukan dalam takdir-nya bahawa bumi yang penuh dengan kekayaan untuk dikelolakannya akan dikuasai oleh manusia keturunan Adam A.S. Lalu Allah S.W.T memerintahkan Adam A.S dan Hawa turun ke bumi sebagai benih pertama dari hamba-hamba-Nya yang bernama manusia itu. Berfirmanlah Allah kepada mereka: "Turunlah kamu ke bumi sebahagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan."

Turunlah Adam A.S dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya yang berbeza dari segi warna kulit dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok akan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain dan saling bunuh-membunuh, aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah S.W.T mengutus para Nabi dan para Rasul untuk memimpin hamba-hamba-Nya ke jalan yang lurus dan penuh dengan damai dan kasih sayang di antara sesama manusia serta menunjukkan jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Kisah Adam A.S dalam Al-Quran.

Al-Quran menceritakan kisah Adam A.S dalam beberapa surah di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sehingga ayat 38 dan surah Al-A'raaf ayat 11 sehingga ayat 25.

Pengajaran Yang Terdapat Dari Kisah Adam A.S.

Sesungguhnya hikmah yang terkandung dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah S.W.T dan dalam apa yang diciptakannya kadangkala tidak atau belum dapat dicapai oleh otak manusia bahkan oleh makhluk-Nya yang terdekat sebagaimana yang telah dialami oleh para malaikat tatkala diberitahu bahawa Allah S.W.T akan menciptakan manusia iaitu keturunan Adam A.S untuk menjadi khalifah-Nya di bumi sehingga mereka seakan-akan berkeberatan dan bertanya-tanya mengapa dan untuk apa Allah S.W.T menciptakan jenis makhluk lain daripada mereka yang sudah patuh dan rajin beribadat, bertasbih, bertahmid dan mengagungkan nama-Nya.

Sesungguhnya manusia walaupun ia telah dikurniakan kecergasan untuk berfikir dan kekuatan fizikal dan mental, ia tetap mempunyai beberapa kelemahan pada dirinya seperti sifat lalai, lupa dan khilaf. Seperti yang telah terjadi kepada Nabi Adam A.S yang walaupun ia telah menjadi manusia yang sempurna dan dikurniakan kedudukan yang istimewa di syurga, ia tetap tidak terhindar dari sifat-sifat manusia yang lemah itu. Ia telah terlupa dan terlalai akan peringatan Allah S.W.T kepadanya tentang pohon terlarang dan tentang Iblis yang menjadi musuhnya dan musuh seluruh keturunannya, sehingga terperangkap ke dalam tipu daya dan melanggar larangan yang pertama yang dilakukan oleh manusia terhadap larangan Allah S.W.T.

Sesungguhnya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan keampunan Tuhan asalkan ia sedar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali. Rahmat Allah S.W.T dan maghfirah-Nya dapat menutup segala dosa yang telah dilakukan oleh hamba-Nya kecuali syirik walau bagaimana besar pun dosa itu asalkan diikuti dengan kesedaran untuk bertaubat dan pengakuan kesalahan. Sifat sombong dan bongkak selalu membawa kepada kerugian dan kebinasaan. Lihatlah Iblis yang turun dari singgahsananya dan dilucutkan kedudukannya sebagai malaikat dan diusir oleh Allah S.W.T dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga ke hari kiamat kerana kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam A.S dan menolak untuk sujud bagi menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah S.W.T.

(Sumber asal: http://rasulullahsaw.atwiki.com/page/NABI%20ADAM%20A.S. )

0 comments:

Post a Comment

.:: Post Rating ::.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...